יום גיבוש לסגל המנהלי, הפקולטה למדעי הרוח - 28.5.2013