טיול חורף בכרמל: ממערות יישח למצפור הסיירים, דצמבר 2013