סיור לימודי בנגב בפרויקטים מחקריים של חברי הפקולטה, 04.05.2016