יום גיבוש לסגל המנהלי של הפקולטה למדעי הרוח והרשות ללימודים מתקדמים' תשע"ו 2015