הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - CFP/Stipends/Prizes
Call for the Bahat Prize 2020 - Book Publishing (HEB)