הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - A certificate granting ceremony participates in international programs - 23.07.2019

A certificate granting ceremony participates in international programs - 23.07.2019

invitation tekes int2019