הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - Literature as a Cultural Heroine A conference in honor of Prof. Nitzha Ben Dov - 10-11.06.2019

Literature as a Cultural Heroine A conference in honor of Prof. Nitzha Ben Dov - 10-11.06.2019