הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - Master's degree ceremony - Faculty of Humanities - University of Haifa - 24.06.2019