הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - Book Launch of Dr. Anat Tzur Mahalel  - 19.11.2020

Book Launch of Dr. Anat Tzur Mahalel  - 19.11.2020

Book Launch of Dr. Anat Tzur Mahalel  - 19.11.2020
Reading Freud’s Patients Memoir, Narrative and the Analysand
 

rs17.6.2020