הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - אולקס III - הזמנה לפתיחת תערוכה במסגרת תכנית אונסיס ללימודי יוון 06.06.2019

אולקס III - הזמנה לפתיחת תערוכה במסגרת תכנית אונסיס ללימודי יוון 06.06.2019

inv olkas page 001 mail