הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הזמנה לפתיחת התערוכה של פרופ' שרון פוליאקין מהחוג לאמנות 02.03.2020

הזמנה לפתיחת התערוכה של פרופ' שרון פוליאקין מהחוג לאמנות 02.03.2020

חברים יקרים,sh po2020
הזמנה לפתיחת התערוכה של פרופ' שרון פוליאקין מהחוג לאמנות 02.03.2020
12:00 צהריים , בגלריה "גורדון" רחוב הפלך 6 תל אביב
כולם מוזמנים!