הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - אמ"ת - בימת ביה"ס לאמנויות