הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - החוג לתיאטרון מציג: "מצאתי במחסן" - 22.03.2021

החוג לתיאטרון מציג: "מצאתי במחסן" - 22.03.2021

matzati 2021
החוג לתיאטרון מציג: "מצאתי במחסן"
יום שני, 22.3.21 בשעה 20:30 קישור לזום
https://us02web.zoom.us/j/86841679283