הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - קול קורא/מלגות/פרסים
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
קול קורא לתחרות פרס בהט 2020 - הוצאת הספרים
קול קורא לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשע"ט
יש לשלוח את תקציר הצעת המחקר או עבודת הגמר (עד 20 עמ' כולל רשימת מקורותיש לשלוח את תקציר הצעת המחקר או עבודת הגמר) עד 20 עמ' כולל רשימת מקורות, ונספחים
(והמלצה של מנחה העבודה עד יום ראשון, י"ג בסיוון תשע"ט, 16 ביוני 2019. 
לטל נוה, מרכזת ועדת הפרס, לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


קול קורא לפרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה לשנת תשע"ח
יש לשלוח את תקציר הצעות המחקר או עבודות הגמר (עד 20 עמ' כולל רשימת מקורות ונספחים) והמלצה של מנחה העבודה עד ט"ו בתמוז תשע"ח, 28 ביוני 2018 , לטל נוה, מרכזת ועדת הפרס, לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מלגות הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי לשנת תשע"ח - מלגות לחוקרים צעירים - את הבקשות יש להגיש ליונת שיבא עד לתאריך 2018.04.20

קול קורא תשע"ט: מלגת שפינוזה - בתר דוקטורט - מועד האחרון להגשת המועמדות – 22.4.2018

קול קורא לפרסים ומלגות של מרכז נבזלין ושל עמותת עם ועולם לשנת 2018 - 2019 -את ההצעות יש להגיש ה-22.04.2018 .

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית של "המרחב האסיאני" 2018
קול קורא להגשת מועמדות לתכנית "המרחב האסיאני" 2018.
קול קורא לתואר שני - MA