הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - סטודנטים

סטודנטים

דיקנאט הסטודנטים
רישום סמסטריאלי
דיקנאט הסטודנטים (מעונות, מלגות, מצויינות אקדמית, ייעוץ פסיכולוגי, מעורבות חברתית, רכזת רווחה ופניות סטודנטים, רכזת נגישות השירות)
(הרשות ללימודים מתקדמים‎‫(מלגות לתואר שני ושלישי , סיוע אקדמי‬
אגודת הסטודנטים
פר"ח - פרוייקט חונכות
לוח בחינות
היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ
בית הספר לתלמידי חו"ל