הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - "מולטי תואר" בחוג ללימודי מזרח התיכון והאיסלם באוניברסיטת חיפה
 "מולטי תואר"  בחוג ללימודי מזרח התיכון והאיסלם באוניברסיטת חיפה