הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הספרות כגיבורת תרבות כנס לכבודה של פרופ' ניצה בן-דב - 10-11.06.2019

הספרות כגיבורת תרבות כנס לכבודה של פרופ' ניצה בן-דב - 10-11.06.2019