הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ערב עיון לזכר פרופ' עירית מאיר - 08.03.2021

ערב עיון לזכר פרופ' עירית מאיר - 08.03.2021

mp 16.03.2020
ערב עיון לזכר פרופ' עירית מאיר - 08.03.2021

החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה מתכבד להזמינכם לערב עיון ולהענקת מלגות הצטיינות
לזכרה של עמיתתנו היקרה, שהלכה מעמנו בטרם עת פרופ' עירית מאיר, זכרה לברכה במלאת שלוש שנים לפטירתה

ביום שני, כ"ד באדר תשפ"א, 8 במרץ 2021, בשעה 16.1