הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי - אירוע לכבוד ספרה של פרופ' אנבל הרצוג - 03.03.2021

הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי - אירוע לכבוד ספרה של פרופ' אנבל הרצוג - 03.03.2021