הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - שמרו את התאריך! טקס חלוקת תארים בינלאומיים -אודיטוריום מוזיאון הכט 23.07.2019

שמרו את התאריך! טקס חלוקת תארים בינלאומיים -אודיטוריום מוזיאון הכט 23.07.2019

Int GradCeremony