הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - 23.07.2019 טקס הענקת תעודות משתתף בתכניות בינלאומיות

23.07.2019 טקס הענקת תעודות משתתף בתכניות בינלאומיות

invitation tekes int2019