הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הזמנה לטקס הענקת פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים לשנת תש"ף - 04.11.2020 (בזום)

הזמנה לטקס הענקת פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים לשנת תש"ף - 04.11.2020 (בזום)