הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הזמנה להרצאת אורח בחוג ללימודי א"י של פרופ' גרגור שוורב - 29.12.2020

הזמנה להרצאת אורח בחוג ללימודי א"י של פרופ' גרגור שוורב - 29.12.2020

29.12.20 gs lecturerהזמנה להרצאת אורח בחוג ללימודי א"י של פרופ' גרגור שוורב - 29.12.2020
ההרצאה תיערך ביום שלישי, 29 בדצמבר 2020, במסגרת הסמינר של החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה.
להרשמה אנא ראו פרטים בהזמנה המצורפת.