הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - סמינר מחלקתי בחוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה - 31.12.18
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

סמינר מחלקתי בחוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה - 31.12.18

hl sim a2018 19
שלום לכולכם, 
ביום שני, ה-31.12.2018, תתקיים ההרצאההשלישית בסדרת הרצאות הסמינר המחלקתי של החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה.
המרצים יהיוProf. Ilana Mushin and Prof. Rod Gardner מאוניברסיטת קווינזלנד, אוסטרליה (University of Queensland, Australia), והם ירצו על עבודתם המשותפת עם Prof. Joe Blythe and Prof. Lesley Stirling.
נושא ההרצאה: 
Kin and Country: Unpacking person and place reference in Australian Aboriginal and RemoteEnglish conversations
אנא ראו תקציר ההרצאה להלן. 
כולם/ן מוזמנים/ות!

בברכה,
פרופ׳ יעל משלר


Please join us at the upcoming meeting of the colloquium of the Department of Hebrew Language, University of Haifa. Our next speakers are Prof. Ilana Mushin and Prof. Rod Gardner from the University of Queensland, Australia, with the following talk:
Kin and Country: Unpacking person and place reference in Australian Aboriginal and Remote English Conversations
Ilana Mushin, Rod Gardner, Joe Blythe & Lesley Stirling
While there have been many impressionistic claims about the ways in which Aboriginal people conduct conversationsdifferently from Anglo-Australians, the normative conversational practices of less than a handful of different Aboriginal groups have been investigated in detail, and there has been little comparison of conversational practices across different Aboriginalgroups, and with non-Aboriginal Australians. Our new project ‘Conversational Interaction in Aboriginal and Remote Australia’ addresses this through a Comparative Conversation Analysis investigation of multiparty conversation in four different Australian Aboriginalcommunities (Murrinhpatha, Garrwa, Gija and Jaru), and among Anglo-Australians who are long-term residents of remote northern Australia

In this paper we examine a central feature of turn design: the ways in which persons and places are referenced. Particularly, we focus on whether the forms of referring expressions are shaped by cultural contingencies, contingencies that are specific to the particular communities we are working in, or more broadly applicable to people living within small communities (‘societies ofintimates’). In the conversations we consider, all participants are intimately acquainted with the contextual, social and cultural milieu and the surrounding countryside, having grown up or having raised families within these outback locations

We present data from conversations conducted in remote Australian English, and in the Aboriginal languages Garrwa, Gija and Murrinhpatha. In our first case study we discuss the ways in which turns are shaped to reflect the membership status of persons as from within the local community, or from outside it. In particular we focus on the deployment of kinterms, personalnames, and person-descriptors

In our second case study we explore multimodal practices for formulating place reference. We present extraordinarily accurate examples of directional pointingfrom Gija and Murrinhpatha conversations, as well as from a conversation between four white men speaking English who are deeply acquainted with the region as they frequently drivevery long distances in trucks. Regardless of the language they are speaking, within the gestural domain all of these conversationalists display directional acuity and topographic knowledge, suggestingexpansive mental maps of the region. Despite the similarities, there are differences between the various groups in the production of pointing gestures

Both case studies illustrate the effect of deeply shared knowledge on the formulation of reference in turn designand demonstrate the value of a comparative ethnomethodological enterprise