הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - טקס הענקת תואר מוסמך האוניברסיטה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת חיפה 24.06.2018