הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תשע”פ  10.05.2020

טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תשע”פ  10.05.2020

טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תשע”פ  10.05.2020

philo2020