הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - להלל את יפי העולם' - ערב לזכרו של המשורר נתן זך - 24.12.2020

להלל את יפי העולם' - ערב לזכרו של המשורר נתן זך - 24.12.2020