הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הכנס השנתי ה־ 13, מרכז עזרי לחקר איראן ומדינות המפרץ - 03.05.2021

הכנס השנתי ה־ 13, מרכז עזרי לחקר איראן ומדינות המפרץ - 03.05.2021