הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - מפגש חוקרים/חוקרות כהכנה להגשות לקרן ISF - 10.05.2021

מפגש חוקרים/חוקרות כהכנה להגשות לקרן ISF - 10.05.2021

Mpolitics 2021מפגש חוקרים/חוקרות כהכנה להגשות לקרן ISF - 10.05.2021
תוכן המפגש:
פרופ' עידו יצחקי, סגן נשיא למחקר, על חשיבות הגשות ל- ISF
גב' שושי צלקה, רשות המחקר, על תהליך הגשת ה- ISF
גב' ברינה סולומון, על תהליך עריכת הגשות ISF
גב' סוזנה מישאל, על הכנת תקציב ל- ISF

יספרו על ניסיונם בהגשות הצעות ISF מוצלחות: ד"ר עידו שחר, החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
פרופ' יוסי חיות, החוג לתולדות ישראל