הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לברכות חמות לד"ר יהודית דרור , ד"ר נטשה גורדינסקי -  04.07.2019

ברכות חמות לברכות חמות לד"ר יהודית דרור , ד"ר נטשה גורדינסקי -  04.07.2019

ברכות חמות לברכות חמות לד"ר יהודית דרור , ד"ר נטשה גורדינסקי -  04.07.2019
לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי,4.7.19, אישרה את ההעלאות בדרגה הבאות:
ד"ר יהודית דרור - הענקת מרצה בכיר עם קביעות בחוג לשפה וספרות ערבית
ד"ר נטשה גורדינסקי - הענקת מרצה בכיר עם קביעות בחוג לספרות עברית והשוואתית
ברכות חמות ליהודית ונטשה והמשך הצלחה בדרכן האקדמית!
 
gradhat
 
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.