הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לד"ר צפי זבה אלרן - 23.01.2020

ברכות חמות לד"ר צפי זבה אלרן - 23.01.2020

ברכות חמות לד"ר צפי זבה אלרן - 23.01.2020
לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 23/01/2020, אישרה את ההעלאה בדרגה הבאה:
ד"ר צפי זבה אלרן – העלאה לדרגת מרצה בכיר (עם קביעות) בחוג לספרות עברית והשוואתית
ברכות חמות לצפי והמשך הצלחה בדרכה האקדמית!
gradhat
 
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.