הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לד"ר קרן עמרי פרופ' רפי וייכרט וד"ר משה נאור - 05.03.2020

ברכות חמות לד"ר קרן עמרי פרופ' רפי וייכרט וד"ר משה נאור - 05.03.2020

ברכות חמות לד"ר קרן פרופ' רפי וייכרט עמרי וד"ר משה נאור - 05.03.2020
לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 05/03/2020, אישרה את ההעלאות בדרגה הבאות:
ד"ר קרן עמרי – העלאה לדרגת מרצה בכיר (עם קביעות) בחוג לשפה וספרות אנגלית
ד"ר משה נאור – העלאה לדרגת מרצה בכיר (עם קביעות) בחוג ללימודי ישראל
פרופ' רפי וייכרט- הענקת קביעות בדרגת פרופ' מן המניין נלווה (אמן) בחוג לספרות עברית והשוואתית
ברכות חמות לקרן, משה ורפי והמשך הצלחה בדרכם האקדמית!
gradhat
 
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.