הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' מרקוס זילבר - 02.04.2020

ברכות חמות לפרופ' מרקוס זילבר - 02.04.2020

ברכות חמות לפרופ' מרקוס זילבר - 02.04.2020
לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 02/04/20, אישרה את ההעלאה בדרגה הבאה:
ד"ר מרקוס זילבר - העלאה לדרגת פרופ' חבר בחוג לתולדות ישראל ומקרא.
ברכות חמות למרקוס והמשך הצלחה בדרכו האקדמית!

gradhat
 
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.