הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' איילת גלבוע - 14.05.2020

ברכות חמות לפרופ' איילת גלבוע - 14.05.2020

ברכות חמות לד"ר אלי קוק, לפרופ' איילת גלבוע - 11.06.2020
לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 11.06.2020, אישרה את ההעלאה בדרגה הבאה:
פרופ' איילת גלבוע – העלאה לדרגת פרופ' מן המניין בחוג לארכיאולוגיה.
ברכות חמות לאיילת והמשך הצלחה בדרכה האקדמית!

gradhat
 
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.