הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' יוחאי רוזן - 09.07.2020

ברכות חמות לפרופ' יוחאי רוזן - 09.07.2020

ברכות חמות לפרופ' יוחאי רוזן - 09.07.2020
לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 09.07.2020, אישרה את ההעלאה בדרגה הבאה:
פרופ' יוחאי רוזן – העלאה לדרגת פרופסור חבר בחוג לתולדות האמנות.
ברכות חמות ליוחאי והמשך הצלחה בדרכו האקדמית!

gradhat
 
שבת שלום,

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.