הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' ארנית שני ולד"ר אסף זלצר - 20.08.2020

ברכות חמות לפרופ' ארנית שני ולד"ר אסף זלצר - 20.08.2020

ברכות חמות לפרופ' ארנית שני ולד"ר אסף זלצר - 20.08.2020

לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 20/8/20, אישרה את ההעלאות בדרגה הבאות:
ד"ר ארנית שני – העלאה לדרגת פרופסור חבר בחוג ללימודי אסיה
ד"ר אסף זלצר – העלאה לדרגת מרצה בכיר (עם קביעות) בחוג ללימודי ישראל
ברכות חמות לארנית ולאסף והמשך הצלחה בדרכם האקדמית!

gradhat
 

פרופ' גור אלרואי - דיקן הפקולטה.