הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' עדי ארליך - 12.10.2020

ברכות חמות לפרופ' עדי ארליך - 12.10.2020

ברכות חמות לפרופ' עדי ארליך- 12.10.2020

ברכות מקרב לב לפרופ' עדי ארליך על הצטרפות כחברת המועצה לארכיאולוגיה.
המועצה לארכיאולוגיה היא הגוף המקצועי העליון שמפקח על הפעילות הארכיאולוגית בישראל.

gradhat
 

פרופ' אפרים לב - דיקן הפקולטה.