הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' מיקי דליות-בול - 15.10.2020

ברכות חמות לפרופ' מיקי דליות-בול - 15.10.2020

ברכות חמות לפרופ' מיקי דליות-בול- 15.10.2020

לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 15.10.20, אישרה את ההעלאה בדרגה הבאה:
ד"ר מיקי דליות-בול – העלאה לדרגת פרופ' חבר בחוג ללימודי אסיה.
ברכות חמות למיקי והמשך הצלחה בדרכה האקדמית!

שבת שלום,

gradhat
 

פרופ' אפרים לב - דיקן הפקולטה.