הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הזמנה לרגל השקת סיפרה של ד"ר ענת צור מהלאל  - 19.11.2020

הזמנה לרגל השקת סיפרה של ד"ר ענת צור מהלאל  - 19.11.2020

הזמנה לרגל השקת סיפרה של ד"ר ענת צור מהלאל 
Reading Freud’s Patients Memoir, Narrative and the Analysand
 

rs17.6.2020