הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' אהרון גבע-קלינברגר, ד"ר שלי זר-ציון - 12.11.2020

ברכות חמות לפרופ' אהרון גבע-קלינברגר, ד"ר שלי זר-ציון - 12.11.2020

ברכות חמות לפרופ' אהרון גבע-קלינברגר, ד"ר שלי זר-ציון- 12.11.2020

לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי, 12/11/20, אישרה את ההעלאות בדרגה הבאות:
פרופ' אהרון גבע-קלינברגר  - העלאה לדרגת פרופ' מן המניין בחוג לשפה וספרות ערבית
ד"ר שלי זר-ציון - העלאה לדרגת מרצה בכיר עם קביעות בחוג לתיאטרון.
ברכות חמות לאהרון ושלי והמשך הצלחה בדרכם האקדמית!

שבת שלום,

gradhat
 

פרופ' אפרים לב - דיקן הפקולטה.