הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - הזמנה לרגל השקת סיפרם של ד"ר גלעד שרביט ווילי גוטשל  - 10.12.2020

הזמנה לרגל השקת סיפרם של ד"ר גלעד שרביט ווילי גוטשל  - 10.12.2020

Invitation Gilad 2הזמנה לרגל השקת סיפרם של ד"ר גלעד שרביט ווילי גוטשל  - 10.12.2020
הינכם מוזמנים לאירוע השקת הספר שנקיים ב 10.12.2020. האירוע יתקיים בעברית והוא פתוח לכולם ללא הרשמה.