הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - אירוע הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי לרגל השקת ספרו של ד"ר ירון פרידמן  - 23.12.2020

אירוע הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי לרגל השקת ספרו של ד"ר ירון פרידמן  - 23.12.2020

YF BLEI bookאירוע הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי לרגל השקת ספרו של ד"ר ירון פרידמן - 23.12.2020
הינכם מוזמנים לאירוע הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי לרגל השקת ספרו של ד"ר ירון פרידמן