הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - ברכות חמות לפרופ' שרון פוליאקין, ד"ר אוהד כהן - 10.12.2020

ברכות חמות לפרופ' שרון פוליאקין, ד"ר אוהד כהן - 10.12.2020

ברכות חמות לפרופ' שרון פוליאקין, ד"ר אוהד כהן- 10.12.2020

לחברי הפקולטה שלום רב,
ועדת המינויים בישיבתה היום, יום חמישי10.12.20, אישרה את ההעלאות בדרגה הבאות:
פרופ' שרון פוליאקין – העלאה לדרגת פרופ' מן המניין נלווה (אמן) בחוג לאמנות יצירה
ד"ר אוהד כה - העלאה לדרגת מרצה בכיר עם קביעות בחוג ללשון העברית
ברכות חמות לשרון ולאוהד והמשך הצלחה בדרכם האקדמית!

שבת שלום
 וחג חנוכה שמח,

gradhat
 

פרופ' אפרים לב - דיקן הפקולטה.