הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - טיול פקולטה לנצרת, 23.03.2012