הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - יום גיבוש הפקולטה, 30.05.2012