הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - נטיעות טו בשב"ט תשע"ג - 2013