הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - טיול פקולטה לשפרעם - יום שישי 23.11.12