הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - מרכזים

מרכז עזרי לחקר אירן והמפרץ הפרסי
המרכז ללימודי גרמניה ואירופה
המרכז הבין-תחומי לחקר הגניזה הקהירית
המרכז לחקר יהודי ספרד וארצות האסלאם לדורותיהם