הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - עידוד מחקר
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

עידוד מחקר - קידום המחקר בפקולטה

 

כתבי עת ישראלים המזכים בתגמול במסלול ה"חדש" להקלה בהוראה


ספרי מחקר של חברי סגל ואמריטוסים 2018-2019, הפקולטה למדעי הרוח


 
תמריצים לעידוד המחקר תש"ף

כתבי עת לועזיים הנכללים במודל המחקר של ות"ת
רשימת כתבי עת עבריים לות"ת


הדרכות לקראת הגשת מענקים לקרנות במהלך תש"פ