הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה - מאגר פקולטטי של הצעות מחקר זוכות

מאגר פקולטטי של הצעות מחקר זוכות

לעיון בהצעות המחקר יש לפנות ליונת שיבא  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ברשותינו הצעות זוכות בתחומים הבאים:
- מגילות מדבר יהודה, מדעי הרוח הדיגיטליים
- מדעי היהדות, תלמוד
- אתנוגרפיה ופולקלור, שימור ועיצוב זיכרון
פילוסופיה, אפיסטמולוגיה
- בלשנות, שפת סימנים
- היסטוריה יהודית (העת החדשה), היסטוריה של המדע, צילום
- ארכיאולוגיה, היסטוריה יהודית (העת העתיקה)
- מוסיקה, מחקר המבוסס על עבודת שדה בשטח
- היסטוריה של אירופה, היסטוריה של מזרח אסיה, גזע וגזענות